Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

CDA Nieuwkoop

Inhoud syndiceren
CDA Stem 21 maart CDA - Nieuws RSS feed
Bijgewerkt: 13 min 8 sec geleden

Antoinette Ingwersen beoogd wethouder voor het CDA

wo, 25/04/2018 - 18:39
Met de presentatie van het coalitieakkoord, heeft het CDA Antoinette Ingwersen voorgedragen als wethouder van het nieuwe college. Onder haar verantwoordelijkheden gaan vallen: Economische Zaken (inclusief land- en tuinbouw), Energietransitie, Beheer Openbare Ruimte, Verkeer & Mobiliteit, Dienstverlening en Communicatie. Voor haar politieke carrière heeft Antoinette Ingwersen ruim 25 jaar bij de (Nationale) Politie gewerkt. In de afgelopen jaren stond zij als politiecommissaris aan het hoofd van het landelijk basis politieonderwijs en nauw betrokken bij het MBO en HBO beroepsonderwijs. Daarnaast is zij in verschillende besturen actief geweest om haar steentje aan de samenleving bij te dragen en verantwoording te nemen. “De komende jaren ga ik werken aan betrouwbaar, innovatief en transparant bestuur. Ik ben erg van een goede dialoog. Hierdoor begrijp je beter wat er speelt en hoe je kunt meehelpen aan een oplossing. Dit betekent samenwerken, luisteren, leren en doen wat je zegt. Zo ga ik bouwen aan vertrouwen.” Ingwersen geeft vooral aan met heel veel enthousiasme aan de slag te gaan: “Er ligt een aantal uitdagende projecten op mij te wachten. Eerst ga ik polshoogte nemen van de huidige situatie en dan gaan we een sterk plan maken. Snel aan de slag én in gesprek , daar heb ik zin in!” Ook fractievoorzitter Kees Egberts (CDA) heeft alle vertrouwen in hun wethouder: “Antoinette is volgens mij de vrouw op de juiste positie. Ze is daadkrachtig, verbindend, luistert goed en komt altijd met een oplossing. Precies wat wij nodig hebben.” Morgen worden de nieuwe wethouders van de gemeente beëdigd. Daarnaast zal het coalitieakkoord worden behandeld en de nieuwe raadsleden voor de coalitiepartijen worden aangedragen.

CDA stapt in coalitie met SBN en NN!

di, 24/04/2018 - 14:04
Vandaag om 16:00 uur is het coalitieakkoord “Verbinden, vertrouwen, vooruitgaan” gepresenteerd door het CDA, Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop. Het doel van de coalitie van Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop is om te verbinden, te leren, te vernieuwen en gewoon doen. In de afgelopen twee weken is door de partijen hard gewerkt om op korte termijn tot een akkoord te komen. “Er ligt een aantal grote uitdagingen te wachten op het nieuwe college. Wij willen zo snel mogelijk aan de slag om tot een oplossing te komen.” geeft CDA fractievoorzitter Kees Egberts aan. “Met deze partijen hebben we de nodige slagkracht, maar bovenal het vertrouwen om samen met de inwoners aan het werk te gaan. We zijn echt trots op het resultaat!” De coalitie wil op een andere manier gaan werken door meer professionele ruimte te geven aan maatschappelijke ideeën en initiatieven uit de samenleving. “We hebben het maatschappelijk middenveld nodig en zijn met elkaar verantwoordelijk. Daarbij hoort dat zij op ons kunnen bouwen en wij iets van hen mogen verwachten. Wij staan voor vertrouwen geven, transparantie bieden en daadkracht tonen.” aldus CDA wethouderskandidaat Antoinette Ingwersen. “Het was de kern van onze campagne: betrouwbaar bestuur. Daar gaan wij 4 jaar aan bouwen. Sterk, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.” Op donderdag 26 april zal het coalitieakkoord in de gemeenteraad worden behandeld en zullen de wethouders van de partijen worden geïnstalleerd. Klik hier om het volledige akkoord te lezen. 

Kees Egberts nieuwe fractievoorzitter CDA!

vr, 06/04/2018 - 08:00
Daags na de verkiezingen heeft de nieuwe fractie van het CDA haar nieuwe fractievoorzitter gekozen. Kees Egberts is unaniem gekozen om de komende 4 jaar de nieuwe fractie te mogen gaan leiden. Egberts was in de afgelopen verkiezingen ook de lijsttrekker voor de Christendemocraten en neemt dan nu het stokje over van Nicolette Oosterhof. “Het is een enorme eer om zo’n mooi team te mogen leiden. We hebben heel veel verjonging in de fractie, wat het alleen nog maar mooier maakt om voortvarend aan de slag te gaan.” aldus Egberts. “Wij staan voor eerlijke en duidelijke politiek die van doorzetten houdt, maar we mogen elkaar nooit uit het oog verliezen. Zo zul je ons ook leren kennen de komende 4 jaar” Vertrekkend fractievoorzitter Oosterhof is zeer enthousiast over de nieuwe fractievoorzitter: “Hij heeft in de afgelopen jaren bewezen een bewogen, maar vooral betrouwbaar politicus te zijn. Ik ben heel trots dat ik het stokje aan Kees mag overdragen. Hij gaat het zeker weten geweldig doen!”. Hiervoor heeft Egberts 4 jaar in de gemeenteraad gezeten, met al 4 jaar ervaring als fractieassistent op zak. De overige fractieleden van het CDA zijn: Antoinette Ingwersen, Leon Zoet, Oana Popa en Brent Wijshijer. Daarnaast versterken Henk Bakker en Nick Draper het team als fractieassistenten.

Schiphol-overlast moet gaan over mensen, niet over cijfers

di, 20/03/2018 - 08:03
De uitbreiding van Schiphol is al jaren onderwerp van de politieke agenda en aanleiding voor diverse lokale protestacties. Waar Schiphol vraagt om groei, vragen de omliggende gemeenten voor minder overlast. Verschillende CDA afdelingen uit de omgeving Schiphol slaan de handen ineen en bieden een manifest aan bij de Tweede Kamer in Den Haag waarin aandacht gevraagd wordt voor de mensen achter de cijfers. Initiatiefnemers Robbert-Jan van Duijn (CDA Aalsmeer) en Antoinette Ingwersen (CDA Nieuwkoop) missen in de vele initiatieven de stem van de mensen zelf gecombineerd met praktische haalbare oplossingen. Van Duijn: “Alle overlegtafels en adviescommissies gaan altijd maar over de cijfers en de gemiddelden uit onderzoeken, maar te weinig over waar de mensen echt zorgen over hebben”. Volgens Ingwersen is dat juist van belang: “We vullen makkelijk in wat mensen vinden, zonder hen precies te vragen naar het hoe en wanneer van de ervaren overlast en wat hen zou helpen”. Volgens initiatiefnemer van Duijn moet dit juist een gezamenlijke actie zijn: “Iedere gemeente heeft steeds haar eigen belang. Begrijpelijk, maar we kunnen veel beter samen één vuist maken in plaats van ieder voor zich. Dan krijgen we veel meer voor de inwoners voor elkaar”. Ingwersen geeft aan dat het bundelen van de lokale CDA krachten een positief en krachtig signaal is richting Den Haag. De minister wil voor de zomer het adviestraject over de groei van Schiphol afgerond hebben en dus belangrijk om nu eensgezind te reageren. Lokale versnippering en tegengestelde belangen werkt alleen maar in het voordeel van Schiphol. We volgen andere lokale initiatieven uiteraard serieus en we willen dat ook zeker aan elkaar verbinden als dat bijdraagt aan het concreet aanpakken van de ervaren overlast. Want om dat laatste is het ons te doen. Het manifest dat de CDA fracties aan de tweede kamer aanbiedt bevat initiatieven en maatregelen die bewoners genoemd hebben om onnodige overlast te verminderen, overlast beter voorspelbaar te maken en voor ruimhartige compensatie van de hinder te zorgen. Dat hoeven helemaal geen ingrijpende opties te zijn: “Een eerste stap is bijvoorbeeld het uitvoeren van permanente geluidsmetingen, een verbod op het draaien van een vliegtuig boven een woonwijk of ontwikkel een vlieg weerbericht zodat mensen weten wanneer er rustmomenten zijn. Dit kan voor de bewoners een wereld van verschil maken”. Op 5 maart hebben de verschillende CDA afdelingen hun voorstel in Den Haag overhandigd aan de fractievoorzitter van het CDA Sybrand Buma en Schiphol-woordvoerder Mustafa Amhaouch.

Veilige oversteek Oude Nieuwveenseweg-Hazeweg

di, 20/03/2018 - 07:36
Er is veel verkeer op de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen van onder andere auto's, vrachtverkeer, fietsers, scooters en ook tractoren. Dat levert regelmatig onveilige verkeerssituaties op, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. CDA-wethouderskandidaat Antoinette Ingwersen pleit voor een veilige oversteek bij de kruising Oude Nieuwveenseweg-Hazeweg. Daarnaast geeft ze aan dat sowieso de snelheid veel meer gehandhaafd moet worden. “De nieuwe wijk op het ‘land van Boer Bos’ wordt ontsloten middels de nieuwe J.J. Rooversstraat en kruist de Oude Nieuwveenseweg”. Volgens Ingwersen is dit kruispunt onveilig: “Ik maak mij in het bijzonder zorgen om de kinderen die vanuit verschillende kanten daar de Oude Nieuwveenseweg oversteken richting de scholen, de kinderopvang en de Ringkant. Er zijn nu geen zebrapaden aanwezig. Hierdoor is de verkeerssituatie voor iedereen onduidelijk en daardoor onveilig.” Het CDA wil dus dat er snel een veilige en duidelijke oversteekplaats komt op het kruispunt Hazeweg-Oude Nieuwveenseweg-JJ Rooversstraat. Volgens Antoinette Ingwersen moet dit snel gebeuren voordat het te laat is en er ernstige ongelukken gebeuren.

Zorg voor een vrijliggend fietspad op de Westkanaalweg

ma, 19/03/2018 - 15:36
De Westkanaalweg is al tijden een doorn in het oog voor de verkeersveiligheid in Ter Aar. Er wordt te hard gereden, alle vrachtwagen rijden er overheen en straks met het nieuwe IKC moeten alle basisschoolleerlingen eroverheen. Tijd voor actie, vindt Ter Aarder Brent Wijshijer, kandidaat voor het CDA. Wijshijer: “Het huidige fietspad langs de Westkanaalweg is niet veilig genoeg. Straks komt er alleen nog maar verkeer, terwijl het nu al onveilige situaties oplevert”. Volgens Wijshijer biedt een vrijliggend fietspad de oplossing: “Fietsers kunnen weer veilig de weg op en en ongelukken kunnen worden voorkomen.” Auto-ongelukken en onveilige situaties komen vaker voor op de Westkanaalweg. Vorig jaar zijn er wel 2 ongelukken geweest en de kruising bij de Aardamsebrug blijft voor veel mensen een onoverzichtelijke situatie. Als het aan het CDA ligt, gaat dat dus in de komende periode veranderen. Tenslotte laat Wijshijer weet een voorstander te zijn van snelheidscontroles op de Westkanaalweg om de snelheid eruit te krijgen.

Stop op ontwikkeling supermarkten Intratuin

vr, 16/03/2018 - 18:01
Woensdagmorgen is bekend geworden dat de raad van Nieuwkoop heeft ingestemd met het nemen van een voorbereidingsbesluit om de mogelijke komst van supermarkten bij de Intratuin te voorkomen. Op initiatief van VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-Christenunie en Fractie Mur is aan dit besluit gewerkt. Concreet betekent dit dat er gedurende een jaar geen supermarkten geëxploiteerd mogen worden en het bestaande bestemmingsplan gaat worden herzien. In de tussentijd moet de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar om andere mogelijkheden voor de locatie te bekijken. Vanuit de politieke partijen zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid, over de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum en over de wenselijkheid van een nieuwe supermarktlocatie in de kern Ter Aar. Afgelopen weken is er in beslotenheid gewerkt aan het voorbereidingsbesluit. Donderdag 8 maart is dit besluit met 12 stemmen voor (Natuurlijk Nieuwkoop, CDA, VVD, SGP-Christenunie en de Fractie Mur) en 7 stemmen tegen (SBN en D66) aangenomen. De partijen roepen het College op om direct te starten met de gesprekken met de projectontwikkelaar om het project definitief van de baan te krijgen. Volgens de initiatiefnemende politieke partijen moet er geluisterd worden naar de brede roep vanuit de gemeenschap tegen de ontwikkeling van een nieuwe supermarktlocatie. De veiligheid van de Kerkweg, de versnippering van het winkelbestand in Ter Aar, de zorgen vanuit de omwonenden, en de gevolgen voor de ander winkelcentra in de gemeente hebben ervoor gezorgd dat de partijen op korte termijn tot dit plan zijn gekomen.

Betaalbare starterswoningen op locatie Vosseschans en Fontein

do, 15/03/2018 - 22:53
Jongeren die noodgedwongen uit Ter Aar vertrekken vanwege een gebrekkig aanbod van betaalbare starterswoningen in het dorp. Veel starters wijken uit naar omliggende gemeenten voor het kopen van hun eerste woning. Het CDA wil het tij keren en zet daarom in op het realiseren van meer betaalbare starterswoningen. De Ter Aarse CDA-kandidaat Brent Wijshijer is duidelijk: ‘Koopwoningen worden steeds duurder en starters kunnen de concurrentie met doorstromers niet aan. Het feit dat starters slechts 101 procent van de woningwaarde kunnen lenen, terwijl de doorstromers meer voor hun huis krijgen en dankzij de overwaarde starters kunnen overbieden, is oneerlijke concurrentie waar een oplossing voor moet worden gevonden.’ Volgens Wijshijer zijn er in Ter Aar verschillende mogelijkheden om starters voor het dorp te behouden: ‘Op de locaties van de huidige basisscholen De Fontein en De Vosseschans komt met de komst van de nieuwe schoollocatie grond vrij voor woningbouw. Met de al geplande komst van een woonzorgcentrum voor ouderen op de huidige plek van basisschool Het Kompas ontstaan er waardevolle mogelijkheden om net als voor oud ook voor jong passende en betaalbare woningen te creëren.’

Snel bouwen op locatie Koetshuis!

do, 15/03/2018 - 12:49
Er is door omwonenden al vaker aangegeven dat de leegstand zorgt voor verloedering en verdere aftakeling van het pand aan de Dorpsstraat. Het lijkt er op dat de Woning Stichting Nieuwkoop momenteel geen concrete plannen heeft voor het Koetshuis en het dus nog een tijdje leeg lijkt te blijven staan. De inwoners van het dorp Nieuwkoop vragen zich inmiddels af waarom er niets met het Koetshuis gaat gebeuren. CDA Kandidaat Oana Popa pleit voor woningen op het Koetshuis terrein. "Het is heel wrang, zo'n mooie locatie dat al zo lang leeg staat. Wij vinden dat hier actie van gemaakt moet worden door huizen te bouwen. Er is behoefte aan starters en seniorenwoningen. De tijd om met het Koetshuis aan de slag te gaan" aldus Popa. Volgens de CDA-kandidaat moet de Woningstichting Nieuwkoop werken aan een nieuwe bestemming voor het gebouw. "Dit kan in het huidige gebouw, maar nieuwbouw is zeker ook een optie. Het belangrijkste is dat het weer gaat passen bij de prachtige locatie. Er moet nu echt iets gebeuren" 

Snel duidelijkheid over de A.H. Kooistrastraat

do, 15/03/2018 - 12:49
Al meer dan 10 jaar ligt het gebied rond de A.H. Kooistrastraat braak, zonder dat er een besluit over wordt genomen. Er zijn al veel verschillende mogelijkheden besproken, maar het gebied ligt er nog steeds verlaten bij. Uit gesprekken met de Woningstichting blijkt dat er wel interesse is, maar concrete plannen ontbreken. Tijd voor duidelijkheid hierover vindt CDA kandidaat raadslid/wethouder Antoinette Ingwersen. Nieuwvener Ingwersen geeft aan dat er juist een taak voor de gemeente ligt: “We moeten nu echt prioriteit leggen bij de ontwikkeling van de A.H. Kooistrastraat. Al jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling, maar nu is het tijd voor actie. Samen met de bewoners moet gekeken worden wat nodig is, waar behoefte aan is en wat passend is in de omgeving. Wat ons betreft kan dit zeker een mix zijn van senioren- en starterswoningen. En het moet er gewoon mooi uit zien. Verder zouden we willen onderzoeken of daarbij ook een open ruimte gecreëerd kan worden waar mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten”. Al sinds jaren ligt een plan voor seniorenwoningen in Nieuwveen op de plank. Toch is er nog niets uit voortgekomen. “Hoe mooi zou het zijn als het centrum van Nieuwveen samen met en de AH Kooistrastraat een ontmoetingsplek kan worden voor jonge en oudere bewoners, ondernemers en verenigingen. Dit draagt echt bij aan de leefbaarheid in Nieuwveen” aldus Ingwersen.

Aanpakken onveilig fietspad Papenveersebrug

za, 10/03/2018 - 21:16
Deze week stonden er bij de werkzaamheden aan Papenbrug verkeersregelaars, maar normaal is de Papenveersebrug onoverzichtelijk. Door de kruising met het fietspad in de bocht, en de hoge snelheid van automobilisten is het voor fietsers een onveilige situatie. Regelmatig wordt er door fietsers en omwonenden geklaagd over de gevaarlijke situaties die ontstaan. Volgens Langeraarder en CDA-kandidaat Leon Zoet, is het tijd om hier iets aan te doen en de veiligheid te verbeteren. “Het is gewoon te makkelijk om met hoge snelheid rechtdoor te rijden. Er zijn nu wel drempels aanwezig, maar die blijken keer op keer niet effectief.” Volgens Zoet zijn er twee opties, of de snelheid verlagen van de automobilisten, of het fietspad op een veiligere plek aanleggen. “Het fietspad is bijvoorbeeld in de zomer erg druk als mensen naar het zwembad gaan, en soms gaat het maar net goed. Veiligheid moet voorop staan.” “We moeten echt investeren in dit punt. Mensen vanuit Langeraar en Papenveer maken veel gebruik van deze oversteekplaats. We moeten het veel veiliger maken.” Volgens Zoet moeten er meer signalen komen die de automobilist maant tot remmen. “Dit kunnen lichtsignalen zijn of zichtbare gevarentekens”. Dit is wel een tussenoplossing volgens Zoet: “Liever zorgen we voor een hele nieuwe, veilige verkeerssituatie, maar dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Daarom willen we nu alvast deze maatregelen nemen.” Het CDA wil gaan samenwerken met de provincie op dit punt. “Er is budget voor onveilige fietspunten bij de Provincie Zuid-Holland beschikbaar. Juist daarom is het enorm goed om een landelijke partij in de gemeente te zijn!”

Pak parkeerproblemen in Ter Aar aan

di, 06/03/2018 - 20:27
In de kern Ter Aar zijn verschillende locaties waar de afgelopen jaren veranderingen hebben plaatsgevonden. In het kader van Ter Aar Vernieuwd Verbonden zullen ook de komende jaren verschillende projecten worden uitgevoerd in het dorp. Het CDA steunt initiatieven voor een leefbaarder en sterker Ter Aar. Toch blijft de ontstane verkeersproblematiek een punt van aandacht. Volgens Ter Aarse CDA-kandidaat Brent Wijshijer moeten de parkeerproblemen in kaart worden gebracht en vervolgens worden aangepakt: “Uit verschillende hoeken van het dorp hoor ik over onveilige situaties door onhandig geparkeerde auto’s. Vaak staan auto’s op deze plekken aangezien het dorp niet is ingericht is op de verhoogde parkeerdruk van de afgelopen jaren’. Hoewel op verschillende plekken extra parkeerhavens naast de bestaande wegen zijn gekomen, zijn nog niet alle parkeerproblemen opgelost. Voor de lokale christendemocraten is input van de inwoners van Ter Aar belangrijk, zodat duidelijk is waar de belangrijkste parkeerknelpunten in het dorp zijn. De partij geeft aan graag de parkeerknelpunten in uw woonwijk te horen. Reacties zijn -volgens de CDA website- welkom via brent.wijshijer@cdanieuwkoop.nl en of hun Facebookpagina.
decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
«  
  »
m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration