Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

Feed-aggregator

Ouderen blij vitaal

Nieuwsregio - ma, 20/11/2017 - 08:00

In de media is vaak te horen hoe belangrijk het is om te bewegen! De meeste ouderen krijgen last van de spieren en gewrichten. Voor deze doelgroep is het dus extra belangrijk om in beweging te blijven! 

Gym voor ouderen is goed voor de bloeddoorstroming en de lenigheid. Ook de spieren en gewrichten worden soepeler door te bewegen. Met eenvoudige stap- en spier verstevigende oefeningen of spelvormen houdt men de spieren en gewrichten in conditie. 

Seniorengym wordt op muziek gedaan, aangepast aan de leeftijd van de doelgroep . Vaak wordt er ook tijdens de opwarming gebruik gemaakt van aerobic om de spieren op te warmen. Dit zijn eenvoudige stapcombinaties op muziek. 

Spier verstevigende oefeningen komen vooral aan bod in lessen seniorengymnastiek. Men probeert oefeningen uit te voeren die ervoor zorgen dat de spieren op latere leeftijd niet afzwakken, maar goed blijven functioneren bij het uitoefenen van dagelijkse handelingen. 

Wanneer er mensen met beperkingen zijn in de groep, werken deze personen op hun eigen niveau. Voor vele senioren is het motiverend dat ze in groep kunnen bewegen. Vooral het sociale aspect speelt hier een enorme rol. 

Blijf bewegen en wordt met vreugde en plezier een dagje ouder. 

Geïnteresseerd? Bel dan naar Cora Broer, telefoonnummer 06 247 242 65, of kom langs voor een proefles, of stuur een mailtje naar sporten@gezondheidscentrum-teraar.nl. 

De eerste groep is op dinsdag morgen om 8.00 uur tot 9.00 uur. De tweede groep om 9.15 uur tot 10.15uur. De derde groep 10.30uur tot 11.30 uur 

Bezoekadres: 

Gezondheidscentrum Ter Aar 

Kerkweg 7 

2461GB Ter Aar

Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

SGP/ChristenUnie Nieuwkoop - ma, 20/11/2017 - 07:53

Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben.

Met het gevaar dat u en de inwoners van Nieuwkoop mij nu als ‘stoer’ ziet of als de ‘elite’, ga ik toch een paar woordjes Latijn zeggen.

  1. Sola Scriptura

  2. Sola Gratia

  3. Sola Fide

  4. Solus Christus

  5. Soli Deo Gloria

Deze Latijnse woorden hebben alles te maken met het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden was dat Maaren Luther de toenmalige Christelijke wereld opschudde met de 95 stellingen. De Reformatie was een feit.  Deze 5 Latijnse termen, geven de basis weer van het protestantse christendom.

Sola Scriptura – Alleen door de Schrift

Protestanten waren én zijn ervan overtuigd dat alleen de Bijbel het Woord van God is, wat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Sola Gratia – Alleen door genade

De 95 stellingen die Luther op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, richtten zich voornamelijk tegen de aflatenpraktijk. Met het kopen van een aflaat konden gedane zonden worden vergeven.

Sola Fide – Alleen door geloof

Sola Fide is onlosmakelijk met het voorgaande verbonden. De genade in 'Sola Gratia' is beschikbaar voor diegenen die in Christus geloven.

Solus Christus – Alleen Christus

Deze 'solus' zou kunnen worden beschouwd als de kern van het Reformatie-gedachtegoed. Alleen door Christus (en zijn kruisdood) wordt je vergeven en kun je met God in contact staan, daarover waren de reformatoren het roerend eens.

Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer

Eer God, omdat Hij uiteindelijk de mens redt en verlost (Sola Gratia) door Jezus' sterven (Solus Christus) en het geloof (Sola Fide) aan mensen geeft.

Het is maar dat u het weet! 

We hebben veel reden om dankbaar te zijn, niet alleen wat ons betreft voor 500 reformatie maar ook dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet zit. Ook in Nieuwkoop gaat veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit, de detailhandel maakt zich zorgen en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar als een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we hierover steeds meer in debat gaan.

Ik wil bij een beperkt aantal punten stilstaan wat de begroting betreft:

Energietransitie en duurzaamheid

Het college stelt voor om de komende jaren behoorlijke bedragen te reserveren voor de opgave die om ons allemaal af komt. De SGP-ChristenUnie noemt dan altijd dat het goed voor deze aarde zorgen en de toekomst van komende generaties. Dus een goed rentemeester zijn.

Samen met Holland-Rijnland kan Nieuwkoop verantwoordelijkheid nemen voor een schonere omgeving. Samen met andere gemeenten sta je ook sterker. Goed en noodzakelijk. Blijft even afwachten hoe dat extra geld gaan besteden, de wethouder gaf aan dat dit geld in principe voor Nieuwkoopse investeringen bestemd is, maar ik ga er vanuit dat het college de raad daar nauw bij betrekt. Wellicht zijn kleine windmolens toestaan in het buitengebied een goed idee? Mocht het u overigens ontgaan zijn, de maand november is door het college uitgeroepen tot maand van de duurzaamheid.

In dit kader noem ik ook de uitbreiding van nieuwe natuurgebieden waar na Ruygeborg 2 wat ons betreft de komende jaren niet verder uitgebreid moet worden. Weilanden zijn immers ook een vorm van natuur en deze verdwijnen steeds meer. Gelukkig kon de vertegenwoordigers van de provincie ons daar in de meningsvormende raad enigszins in gerust stellen. De SGP-ChristenUnie voelt zich ook gesteund door de uitspraken van wethouder Elkhuizen die het maar een bende/rotzooi vond, Ruygeborg 2. We hopen dat het nog wat moois wordt en toegankelijk voor onze inwoners.

Ook zij wij blij met de oplossingen om Nieuwkoop minder groen te laten worden. Dan heb ik niet over de natuur maar over onkruid wat dit jaar ons boven het hoofd groeide.

Verkeersveiligheid Ter Aar

Het college heeft het voornemen om het zware landbouw- en vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de kernen te weren maar de alternatieve routes zijn beperkt. De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft een tijdje geleden al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelde destijds voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen. Kan het college aangeven hoe het met dit onderzoek staat? En wellicht kunt u dan gelijk kijken of daarin het stuk Westkanaalweg tussen Ter Aar en Alphen meegenomen worden. Door de aanstaande nieuwbouw van het integraal kindcentrum en sporthal zijn hier grote zorgen over bij omwonenden.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben bij de bespreking van de uitgangspuntennotitie dit voorjaar gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn. Ook de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen maar onze jongeren zijn wat waard!

Nieuwkoop heeft verder nog genoeg andere uitdagingen de komende jaren, denk aan het verder verbeteren van de zorg en onze dienstverlening, het bouwen van woningen naar de behoefte van onze inwoners. Het behouden van onze kleinere detailhandel, etc. etc. We zijn er van overtuigd dat Nieuwkoop deze uitdagingen aankan. Zeker als wij ons hierbij afhankelijk weten van onze God en Zijn zegen!

Tot slot alle medewerkers dank voor het vele werk in de voorbereiding en tot stand brengen van deze begroting. We wensen het college, de raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Laat ik eindigen met de woorden ‘Soli Deo Gloria’!

Elias van Belzen

Fracievoorzitter SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop

 

 

Bij Fabriek Show knallend het nieuwe jaar in!

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 16:00

Terug van weggeweest, "De Fabriek Show" op Zuideinde 82 te Nieuwkoop tijdens Oud en Nieuw 2017-2018!

Na 4 jaar komt er een vervolg op het geslaagde oudejaarsfeest van 2013. Een goede reden om ook dit jaar weer een knallend feest te organiseren in het oude fabrieks pand van Grofsmederij Nieuwkoop B.V.

De voorbereidingen zijn in volle gang en de kaart verkoop verloopt goed! De kaarten zijn verkrijgbaar bij de organisatie. Voor € 40,- kunnen de bezoekers onbeperkt genieten van diverse dranken. Het feest begint vanaf 22.00 uur en duurt tot 05.00 uur.

Tijdens het feest zullen diverse muzieksoorten worden afgewisseld, er is dus voor ieder wat wils! Check de Facebookpagina voor meer informatie!Adres: Zuideinde 82
Plaats: Nieuwkoop
zondag: 31-12-2017 om 22:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Fietspad Ringdijk

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 14:00

Het fietspad Ringdijk tussen de Aardamseweg en de Hertog van Beijerenstraat (bij de Welkoop) in Ter Aar wordt van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Van 20 tot en met 22 november is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Bedrijventerrein Bovenland bereikt u het makkelijkst via de Stobbeweg aan de kant van de Hertog van Beijerenstraat.

Kerstworkshop met Attel-J Desiree

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 13:00

U heeft deze avond de keus uit 2 kerststukken.

Voorbeeld 1 is "De Schuit" met hout en zilveren zwammen en kippengaas.

Voorbeeld 2 is "De Grobbebol" deze grappige kabouter met rode neus krijgt een kromgebogen muts.

De kosten voor de workshop zijn 25 euro inclusief 2x koffie of thee en uiteraard iets lekkers.

Attel-J Desiree werkt samen met Bloemenhuis Pietersen en Zalencentrum De Rank. U kunt zich aanmelden voor deze workshop via 06 10 700 602

U vindt meer informatie op www.bloemenhuispietersen.nl of op facebook onder Attel-J Desiree. 

U mag ons natuurlijk ook mailen attelj@gmail.com

 Adres: Reghthuysplein 19
Plaats: Nieuwkoop
maandag: 11-12-2017 om 20:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Bijna Thuis Huis krijgt nieuwe naam

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 12:00

Woensdagmiddag 22 november, om 14.00 uur onthult Kenneth Ross, zoon van de Amerikaans-Zwitserse psychiater Elisabeth-Kübler Ross, een plaquette met haar afbeelding op de gevel van het Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop. De plaquette is gemaakt door de Nieuwkoopse beelhouwer Gerard Bes. Met het onthullen van de plaquette krijgt het huis een nieuwe naam: Het Elisabeth Kübler-Ross Huis. Kübler-Ross was een pionier op het gebied van terminale zorg. Voormalig huisarts Pieter Sluis raakte door haar geïnspireerd en richtte ruim derig jaar geleden de Hospice Groep Nieuwkoop op. Dankzij een legaat kon toen ook een huis gebouwd worden in de Fleurstraat in Nieuwkoop. Terminal zieken worden daar nog altijd in een thuissituatie verzorgd. Het is het eerste hospicehuis in Nederland en wordt gerund door vrijwilligers.

Naambordje
Aansluitend op de onthulling van de plaquette krijgt ook het parkeerplaatsje bij het huis een nieuwe naam: het Dr.Elisabeth Kübler-Ross plein. Burgemeester Frans Buijserd zal het naambordje onthullen. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

lezing
In de Nederlands Hervormde kerk op het Reghthuysplein in Nieuwkoop is daarna om 16.00 uur een lezing door Cardioloog Pim van Lommel. Van Lommel is internationaal bekend vanwege zijn onderzoek naar bijna dood ervaringen. Deze lezing wordt georganiseerd door de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Bij deze lezing hoort een penning die is gemaakt door de Nieuwkoopse kunstenaar Els van Foeken. De lezing in de kerk is voor genodigden. Er is echter een beeld- en geluidsverbinding met de Kaleidoskoop, De Verbinding 2, in Nieuwkoop. Belangstellenden kunnen de lezing daar ook volgen.Adres: Fleurstraat 54
Plaats: Nieuwkoop
woensdag: 22-11-2017 om 14:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Nieuwe single voor Marco de Hollander

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 11:00

Na de succesvolle feestsingles “Ik Heb De Hele Nacht Alleen Aan Jou Gedacht” en “Ik Voel Me Gelukkig” komt Marco de Hollander nu met de wondermooie single “Een Hart Van Goud”. Een volkse plaat pur sang, waarmee hij zijn schare fans zonder enige twijfel een bijzonder groot plezier zal doen.

 

“Ieder mens zoekt warmte in zijn leven” is naast de openingszin van de single ook een belangrijk motto in Marco’s leven. De band met familie, vrienden en trouwe fans staat onvoorwaardelijk op de eerste plaats in zijn leven.
Peter van Noort, de tekstschrijver van deze single, schreef eerder voor onder andere Will Tura en John West. “Een Hart Van Goud” is opgenomen in de studio van Hans Aalbers en geproduceerd door Tom Peters van NRGY Music.

25 mei 2018 geeft Marco weer een concert in Theater Castellum te Alphen aan den Rijn. De kaartverkoop start 26 november om 13.00 uur. Marco is dan zelf in het theater en fans die dan hun kaart kopen, krijgen zijn nieuwste single gratis cadeau. Dit mag je niet missen!

Bekijk de clip: https://www.youtube.com/watch?v=IbbNHOIMs94 

NieuweKoopjes op ViaRegio.nl

Nieuwsregio - zo, 19/11/2017 - 10:00

Op www.ViaRegio.nl vind je een overvloed aan regionale advertenties. Dagelijks worden er koopjes geplaatst. Alles is lekker in de buurt en het plaatsen van een advertentie is gratis. Klik hier om jouw advertentie te plaatsen. Hieronder een overzicht van de nieuwste koopjes:

Apple iPhone 6s - 64GB, Space Graynieuwkooop€ 350,- Te koop goed onderhouden Iphone 6S - 64 gb geheugen. De telefoon heeft altijd in... 10 x 10 cm klinkers gratis afhalennieuwveenn.v.t. 14 a 15 m2 kleine 10 x 10 klinkers zelf afhalen, maar ze kosten niets... Buitenkansje: Prachtige Sony 5.1 Home cinema setnieuwkoop€ 65,- Mooie Sony 5.1 Home cinema set dav-s800, bestaande uit een mooie platte dvd spel... Gratis klinkertjes 10 x 10 cm.nieuwveengratis Gratis en zelf af te halen klinkertjes. (10 x 10 cm) 14 a 15 m2 - bijna 1500 s... Oude leren kofferalphen aan den rijn€ 10,- Oude leren koffer gebruikt ter decoratie mag nu weg, wegens ruimtegebrek...

Werkzaamheden Noordse Dorpsweg

Nieuwsregio - za, 18/11/2017 - 15:00

Aannemerscombinatie Hakkers-Mourik werkt vanaf oktober op de Noordse Dorpsweg in Noorden. De Noordse Dorpsweg is inmiddels afgesloten voor doorgaand verkeer. Werkzaamheden aan de dijk en de weg.

De afgelopen maanden heeft Liander de gasleiding en de elektriciteitsleiding vervangen. Nu zijn de weg en de dijk aan de beurt. Hakkers-Mourik gaat aan de slag met het aanbrengen van de damwandconstructie en de reconstructie van de weg. Tussen de Prolkade en het Noordse Dorp zijn de damwanden aangebracht en kan gestart worden met de reconstructie van de weg en het fietspad (fase 1).

Ook in het Noordse Dorp is de aannemer inmiddels gestart met het aanbrengen van damwanden (fase 2). Drie fasen Het werk bestaat uit drie fasen. Fase 1 bevindt zich tussen de Prolkade en het Noordse Dorp, fase 2 is het Noordse Dorp en fase 3 bevindt zich tussen het Noordse Dorp en het Noordse Kruis. Fase 1 en 2 zijn gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van fase 1 eind december afgerond.

De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2018. Uitvoering en bereikbaarheid De Noordse Dorpsweg is tijdens het werk afgesloten voor doorgaand verkeer. Omdat er grote machines op de weg staan wordt het fietsverkeer tijdens de uitvoering ook omgeleid. Alle percelen langs de Noordse Dorpsweg zijn bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Bouwen in Nieuwveens centrum niet simpel

Nieuwsregio - za, 18/11/2017 - 14:00

Nieuwveen- Tijdens de eerste officiële besturusvergadering van dorpsvereniging Nieuwveen (DVN) heeft Annelies Barnard (directeur WSN) toegelicht hoever het met de centrumplannen van Nieuwveen is.

De Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en de gemeente hebben samen een enquête gehouden onder 50plussers in de kernen Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde en Vrouwenakker. Het ging er vooral om hoeveel (toekomstige) woonbehoefte en woonwensen er zijn. Het aantal reacties was teleurstellend laag (ongeveer 100). Het kan zijn dat het tijdstip (zomermaanden) of het digitaal beantwoorden een drempel is geweest. Niettemin is er wel behoefte aangetoond en WSN is wel plannen aan het maken en deze te gaan overleggen met een klankbordgroep.  

Geen bestemming

Opvallend was wel dat er meer koop- dan huurwoningen voor senioren worden gewenst. WSN bouwt echter geen koopwoningen en beperkt zich tot (sociale) huur.
Er zijn plannen voor 30 tot 40 appartementen voor senioren in het centrum en die plannen kunnen in 2018 uitgewerkt worden. Dan moet de gemeente ook mee willen werken, vertelde Barnard. Ze legde uit dat er momenteel helemaal geen bestemming rust op het perceel in het centrum van het dorp. De zogeheten brievenbusnummers (er waren er 140 - red) zijn allemaal door de gemeente ingenomen en gebruikt in de Verwondering. Dat WSN zou kunnen bouwen in het centrum van Nieuwveen is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend, omdat de gemeente zelf bouwgronden heeft waarop woningen verrijzen.
Dat vraagt dus nog het nodige overleg. Tot die tijd zou de WSN het braakliggende landje wel willen inzaaien met plukbloemen of bijbloemen, maar dat moet dan nog overlegd worden met de direct aanwonenden. Er een tulpenveld of schapenweitje van maken, ziet WSN niet zitten.
Na ook nog een korte toelichting over de bouwactiviteiten in De Verwondering (2 rijtjes van 6 huurwoningen) en op termijn 20 huurwoningen in Teylerspark vertrok directeur Barnard weer.

Droom
Echter niet zonder een aandenken mee te nemen. Henk Borst (lid projectgroep dorpsvereniging) had een prachtig overzicht gemaakt van de Polderhuislocatie. In 1882 startte de heer Smit daar met een opvang en in 1887 werd dat Johannes Stichting. Het document verhaalt met tekst en beeld over o.a. de Van Dam eenheden, opgravingen van de HKL, een schapenwei en uiteindelijk in 2022 de ingebruikname van een nieuw stuk dorpsplein met winkeltjes en seniorenwoningen. Koningin Maxima opent het nieuwe complex ........


 

Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd: Scholenproject

Nieuwsregio - za, 18/11/2017 - 13:00

OPENING EXPOSITIE JEUGDKUNSTWERKEN ZONDAG 19 NOVEMBER

Dit jaar is er door de Stichting Kunstpromotie Groene Hart voor het eerst een jeugdprijs ingesteld: de Groene Hart Kunstprijs voor de Jeugd. Dit project is volledig gesponsord door het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord.
Aan het Jeugdproject hebben 9 basisscholen in Nieuwkoop meegedaan, met in totaal 11 groepen 4/5 en 6/7. In de afgelopen weken hebben 254 leerlingen samen met 11 kunstenaars uit Nieuwkoop e.o. hard gewerkt aan een klassikaal kunstwerk naar het Groene Hart Kunstprijs thema van 2017: Licht, leven en Landschap.
De kunstwerken zijn nu ingeleverd en worden beoordeeld  door een speciale Jeugdjury.

A.s. zondag 19 november om 14 uur gaat Burgemeester Frans Buijserd de expositie van deze klassikale jeugdkunstwerken openen. Ze worden namelijk tot en met zaterdag 2 december tentoongesteld in De Stal van Hoeve Rijlaarsdam.

Op dit moment staan ze in de grote ruimte van de Groene Hart Kunstprijs expositie. We verwachten namelijk dat veel kinderen met hun ouders zullen komen. En daar is De Stal te klein voor....
Iedereen is van harte welkom.

info@groenehartkunst.nl - 0172 572614Adres: Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59
Plaats: Nieuwkoop
zondag: 19-11-2017 om 12:00 uur
woensdag: 22-11-2017 om 13:00 uur
donderdag: 23-11-2017 om 10:00 uur
vrijdag: 24-11-2017 om 10:00 uur
zaterdag: 25-11-2017 om 10:00 uur
zondag: 26-11-2017 om 13:00 uur
woensdag: 29-11-2017 om 13:00 uur
donderdag: 30-11-2017 om 10:00 uur
vrijdag: 01-12-2017 om 10:00 uur
zaterdag: 02-12-2017 om 10:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Lezing Otters in de Nieuwkoopse Plassen

Nieuwsregio - za, 18/11/2017 - 10:00

De otter is een van de meest tot de verbeelding sprekende dieren in de Nieuwkoopse Plassen. In 2012 is de otter na meer dan veertig jaar afwezigheid teruggekeerd in het plassengebied. Sindsdien zijn er elk jaar nesten met jongen. Hoe gaat het met de otters en hoe ziet hun leven en toekomst eruit?
Hans Blom, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, is nauw betrokken bij de monitoring van de otters en zal hierover meer vertellen aan de hand van unieke beelden uit de Nieuwkoopse Plassen. Ook zal hij aandacht besteden aan de andere martersoorten die in het gebied leven. Het belooft een boeiende avond te worden over een van de mooiste dieren van Nederland.
De lezing vindt plaats in gebouw de Stal van het IVN Nieuwkoop, Kennedylaan 33a te Nieuwkoop. Datum: woensdag 22 november, tijd: 20-22 uur. De toegang is gratis en u bent van harte welkom. Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Kom dan op tijd!
www.ivn-nieuwkoop.nlAdres: Kennedylaan 33a
Plaats: Nieuwkoop
woensdag: 22-11-2017 om 20:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Waterlanders zoekt minitrainer(s)

Nieuwsregio - za, 18/11/2017 - 09:00

Nieuwkoop – De miniafdeling van Volleybalvereniging Waterlanders is opzoek naar één of meerdere minitrainers. Bij de mini’s worden de eerste beginselen van het volleybal aangeleerd. De kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar leren er om met veel plezier te volleyballen.

De nieuwe trainer krijgt ondersteuning van minitrainer Louis Chatlein. Ook kan ondersteuning worden aangeboden door het volgen van een trainerscursus. Je hoeft geen lid van Waterlanders te zijn of te worden. Het is ook niet echt noodzakelijk om volleybalkennis te hebben. Je moet uiteraard wel veel enthousiasme hebben en het leuk vinden om deze groep beginnende volleyballers training te geven.

Trainingstijden
De mini’s trainen elke donderdagmiddag van 17.30-18.30 uur in sporthal de Steupel in Nieuwkoop. Mocht je meer interesse hebben of je wilt meer informatie, dan kun je contact opnemen met Louis Chatlein via minicoordinator@waterlanders.nl of 06-22633119.    

Kerst met The Amstel Gospel Choir

Nieuwsregio - vr, 17/11/2017 - 14:00

Op dinsdagavond 19 december krijgt de Bovenkerkse Urbanuskerk in Amstelveen een winters decor. The Amstel Gospel Choir geeft daar dan een spetterend kerstconcert. Dit Kerstconcert biedt u de gelegenheid om de kerstvakantie op een unieke manier in te luiden met relaties, vrienden en familie. Jong en oud zijn dus van harte welkom om te komen genieten van een concert waarbij het niet nodig is om stil te blijven zitten!

The Amstel Gospel Choir Kerstconcert belooft een muzikaal hoogtepunt te worden, een memorabele winteravond vol vreugde, liefde en kracht. Uiteraard ontbreken de grote favorieten zoals Silent Night, Joy to the World en de betoverend mooie Oh Holy Night niet. Maar de liefhebbers van The Amstel Gospel Choir mogen zich ook verheugen op een selectie nieuwe kerstsongs. Een streling voor de oren. Een mooier begin van de kerstperiode kun je je niet wensen. Vrolijk kerstfeest!

Een entreekaartje à €10,- is inclusief 1 consumptie in de pauze.

De deur is open vanaf 19:30 uur. Tijd: 20:00 - circa 22:00 uur                                         Locatie: Urbanuskerk Bovenkerk, Noorddammerlaan 126, Amstelveen                           Tickets zijn verkrijgbaar op de website www.amstelgospel.nl

 Adres: Noorddammerlaan 126
Plaats: Amstelveen
dinsdag: 19-12-2017 om 19:30 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Sinterklaas intocht Noorden 25 November

Nieuwsregio - vr, 17/11/2017 - 13:00

Op zaterdag 25 november is het weer zover, Sinterklaas en zijn pieten komen aan in Noorden. Daar gaan we dit jaar een groot feest van maken met verlichte boten, lampjes en lichtjes. Om 18.30 uur zal de boot aankomen bij de Vliet. Nadat alle kinderen een handje hebben gekregen gaan we in optocht naar de Bun lopen. Hier gaat het feest nog even door tot 19.30/19.45 uur. 

Wanneer het erg druk wordt bestaat de kans dat?niet alle oudere kinderen en volwassenen naar binnen kunnen. Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om bij de Bun eerst de kinderen naar binnen te laten en daarna te kijken of er nog volwassenen naar binnen kunnen. Voor de ouders zorgen we natuurlijk wel voorheerlijke warme koffie of thee tijdens het wachten. ? 

Ook dit jaar hebben we weer een kleurplatenwedstrijd. Deze kleurplaat is te vinden in de Sinterklaaskrant die alle kinderen krijgen. Lever je mooie creatie in voor 23 november bij Bakkerij Tersteeg of bij de Bun en maak kans op een mooie prijs.  

We gaan er dit jaar weer een mooi feest van maken en we hopen dat jij erbij bent!  

Muziekcafé: Out of the blue

Nieuwsregio - vr, 17/11/2017 - 10:00

Deze vijfkoppige band wordt gevormd door gedreven muzikanten uit het Groen Hart van Holland. Zij verzorgen zang, sologitaar, basgitaar, sax en drums. De gespeelde covers worden strak vertolkt en vaak op verrassende wijze geïnterpreteerd. Het brede spectrum van de setlijst bevat werk van o.a. Stones, Steve Ray Vaughan en Clapton. De Band brengt hun passie voor de gespeelde nummers met aanstekelijk plezier over het voetlicht. Zij zijn zelf duidelijk grote fans van het genre en dat laten zij ook enthousiast bij hun optreden blijken.

ENTREE IS GRATIS!Adres: De Verbinding 2
Plaats: Nieuwkoop
zondag: 19-11-2017 om 15:30 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Sinterklaas komt naar Zevenhoven!

Nieuwsregio - vr, 17/11/2017 - 03:00

Zevenhoven- Uit betrouwbare bron heeft Stichting Kinder Vakantie Werk vernomen dat ook dit jaar Sinterklaas Zevenhoven niet zal overslaan!

Het feest begint zoals elk jaar weer op het plein bij de Albrechtshof. Zorg dat je op 19 november rond 14:45 uur aanwzig bent om Sinterklaas en zijn pieten toe te zingen. Hoe Sinterklaas dit jaar precies zal aankomen is voor ons ook nog een verrassing......we zullen in een gezellige optocht richting de Vlijt lopen om daar vervolgens een feestje te bouwen met Sinterklaas.

Bij de Vlijt aangekomen kan er gegymt worden met de pieten,  gaan we heel veel pepernoten eten en natuurlijk lekker dansen en zingen! Wil je Sint persoonlijk de hand schudden en met hem op de foto? Dat kan natuurlijk ook! Sinterklaas en zijn pieten gaan we rond 1700 uur weer uitzwaaien.Adres: Albrechtshof
Plaats: Zevenhoven
zaterdag: 18-11-2017 om 15:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Beaujolais Primair middag

Nieuwsregio - do, 16/11/2017 - 10:00

Beaujolais primeur,

 

Zondag 19 November organiseert grand café de Steupel de Beaujolais middag.

strong>Beaujolaisis een wijnstreek in Frankrijk. De streek is vooral bekend doordat elk jaar op de derde donderdag van november de Beaujolais Nouveau, waarvan de druiven slechts twee maanden daarvoor zijn geplukt, op de markt komt. De streek Beaujolais hoort officieel bij de regio Bourgondië, maar wordt vaak als zelfstandige eenheid gezien, vanwege de eigen identiteit van de wijnen die er geproduceerd worden.

Dit wordt in Frankrijk nog steeds groots gevierd en nu dus ook weer in Nieuwkoop.

Wij zorgen voor een Franse sfeer met heerlijke Franse kaasjes en lekkernij. Dit past natuurlijk heerlijk bij de Beaujolais. Ook hebben wij voor de kinderen een mooie speelplek gecreëerd in de sporthal waar ze lekker kunnen spelen. Kom gezellig een kijkje nemen zondag 19 November vanaf 15:00 uur in grand café de Steupel.

 

 Adres: maarten freeke wije 2
Plaats: Nieuwkoop
zondag: 19-11-2017 om 15:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

Lezing Lama Jigme | Tibetaanse monnik

Nieuwsregio - do, 16/11/2017 - 04:00

De ware natuur van onze geest

Als we tijd nemen om onze geest te observeren, kunnen we een eindeloze stroom van gedachten waarnemen. Gedachten die allerlei emoties en beelden oproepen waardoor we helemaal in beslag genomen kunnen worden. Onze blik kan erdoor vernauwd raken waardoor we niet meer kunnen zien hoe de werkelijkheid in elkaar steekt of wat werkelijk van belang is. Door meditatie is het mogelijk om die eindeloze stroom te onderbreken en de ware natuur van onze geest bloot te leggen, die puur en ongekunsteld is en waarmee we een andere kijk op de werkelijkheid kunnen ontdekken.

Lama Jigmé Namgyal

Lama Jigmé Namgyal groeide op in het oostelijk
deel van Tibet, waar hij al vanaf jonge leeftijd het Boeddhisme bestudeerde. Zijn belangrijkste leraar was Khenpo Jigmé Phuntsok, bij wie hij studeerde aan de universiteit van Serthar Larung Gar. Door zijn bijzondere gevoel voor humor weet hij op een open en directe manier contact te maken met zijn westerse publiek.

Datum: Zaterdag 18 november 2017
Locatie: Yoga Solutions, Industrieweg 3B, 2421 LK Nieuwkoop

www.yogasolutions.nl
Tijd: 15:00 – 17:30 uur (incl. pauze)
Reserveren via: info@yogasolutions.nl / 06-42394029
Toegangsprijs: € 15,00Adres: Industrieweg 3B
Plaats: Nieuwkoop
zaterdag: 18-11-2017 om 15:00 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

MUZIEKCAFÉ: OUT OF THE BLUE

Nieuwsregio - wo, 15/11/2017 - 13:00

Deze vijfkoppige band wordt gevormd door gedreven muzikanten uit het Groen Hart van Holland. Zij verzorgen zang, sologitaar, basgitaar, sax en drums. De gespeelde covers worden strak vertolkt en vaak op verrassende wijze geïnterpreteerd. Het brede spectrum van de setlijst bevat werk van o.a. Stones, Steve Ray Vaughan en Clapton. De Band brengt hun passie voor de gespeelde nummers met aanstekelijk plezier over het voetlicht. Zij zijn zelf duidelijk grote fans van het genre en dat laten zij ook enthousiast bij hun optreden blijken.

LET OP: TOEGANG IS GRATIS!Adres: De Verbinding 2
Plaats: Nieuwkoop
zondag: 19-11-2017 om 15:30 uur

Dit bericht is ook als agendapunt geplaatst op www.agendaregio.nl

decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration