Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

Video over de H. Adrianuskerk in Langeraar.

decoration decoration decoration
Video over de H. Adrianuskerk in Langeraar.
Bericht van Redactie
afbeelding van Redactie

In onderstaande video vertelt historicus Piet van Rijn over H. Adrianuskerk in Langeraar. Eerst een beschrijving van de kerk, overgenomen van de website van de Parochie (zie http://www.federatiederegenboog.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=209 ).

In 1899 nam pastoor G. van Dijk op 70-jarige leeftijd, met jeugdig elan, de bouw van een nieuwe kerk voor zijn parochie op zich. Kunstzinnig als hij was besloot hij dat die kerk, in afwijking van het gebruikelijke langbouw type, een minder allerdaagse gecentraliseerde vorm zou krijgen. In neogotische stijl en gebaseerd op de vorm van een kruis met de voet daarvan in zuiver oostelijke richting, immers "Christus is als de zon die lichtend over ons opgaat… !".
Aan het centrale achtkant, dat een overspanning heeft van 16 meter, waarvan het stenen stervormige gewelf door acht (van de 12) pilaren wordt gedragen, sluiten zich, als vier armen van een kruis, de overige delen van de kerk aan.

Naar het oosten het drie-beukig, drie gewelfvakken (travées) diepe schip. Naar noord en zuid de transepten, beide langs de helft voorzien van zijbeuken. Dan naar het westen het priesterkoor bestaande uit één halftienhoekige gesloten travée  welke door bogen in verbinding staat met de daarnaast gelegen zijkapellen (zijaltaren). De vóór het schip geplaatste toren (65 meter hoog) bevat het hoofdportaal met hoofdingang en ter weerszijde van de toren een dagingang.

Aan de noord- en zuidkant van de toren zijn tegen de zijbeuktravées halftienhoekige kapellen aangebouwd: de doopkapel met de unieke doopvont en de Mariakapel met de prachtige Piëta (beeld van Moeder der Smarten). Het voordeel van deze indeling/inrichting is, dat vanaf de meeste plaatsen het altaar en de preekstoel gezien kunnen worden. De aantrekkelijkheid, de charme, die eigen is aan de indeling door pilaren, blijft bewaard. Model voor deze kerk stond de H. Hartkerk te Amsterdam, een schepping van de grote "kerkenbouwer" architect Dr. Pierre J.H. Cuijpers.

De kerk van Langeraar, die met de toren 47 meter lang is bij een breedte van 16 meter die in de transepten oploopt tot 24 meter, telde 850 zitplaatsen. Dit aantal groeide later tot 930 zitplaatsen omdat er zogenaamde armenbankjes bijgeplaatst waren.
De kerk werd gebouwd door de architecten J. L. Meester en J. Scheepens, beiden leerling van Cuijpers en ontving haar wijding op 22 mei 1902 van Mgr. Bottemanne, bisschop van Haarlem.
Wegens een veranderde geloofsbeleving onderging het interieur in 1974 een metamorfose tot aanpassing aan "de nieuwe tijd". De banken staan sindsdien in drie groepen geformeerd rond een altaartafel op een verhoging, zeg maar een podium.

Het aantal zitplaatsen werd daarbij teruggebracht tot 650. De kerk, pastorie en ingang van het kerkhof zijn tot Rijksmonument verklaard. Uit het kerkelijk bezit mogen genoemd worden een reeks laatbarokke houtsculpturen van omstreeks 1750: de twaalf Apostelen, de Heilige Maagd, de Heilige Adrianus en Sint Jozef met Jezuskind. Allen Rijksmonument en een mooie monstrans, vervaardigd in 1617.
 

 

 


[ login of registreer om te reageren ]
decoration decoration
decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration