Home De site voor en door Langeraarders.  Home
decoration decoration decoration
Ode aan Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Gebruikerslogin
decoration decoration
decoration decoration decoration
Bezoekers

world map hits counter
map counter

decoration decoration

Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Langeraar-Oost

decoration decoration decoration
Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Langeraar-Oost
Bericht van Redactie
afbeelding van Redactie

Onderstaand bericht is overgenomen van de website van de gemeente Nieuwkoop.

Het college heeft dinsdag 20 augustus ingestemd met het Stedenbouwkundig raamwerk Langeraar-Oost. Waarom is dit raamwerk nodig?

Op 21 juni 2012 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Langeraar-Oost vastgesteld. Deze startnotitie diende als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van Langeraar-Oost in relatie tot het Landgoed Langeraar. Daarnaast zijn er besluiten genomen over het landgoed, verplaatsing van RKSV Altior en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met als doel de dorpsuitbreiding van Langeraar te realiseren. Op basis van deze eerdere besluiten en de nadere uitwerkingen daarvan is het noodzakelijk deze nu samen te laten vallen tot één integraal geheel.

Het college heeft ook ingestemd met  de uitwerkingen van  twee private initiatieven: ‘Landschapsplan Landgoed Langeraar’ en ‘Inrichtingsstudie Langeraarseweg 12’.

Langeraar-Oost
Langeraar-Oost is een nieuw woongebied. Samen met  twee particuliere initiatieven, “Landgoed Langeraar” en “Langeraarseweg 12”, omvat het gebied een oppervlakte van 30 ha. In Langeraar-Oost kunnen maximaal 140 wo­ningen gebouwd worden. Het woongebied wordt direct verbonden met het te ontwikkelen landgoed via landweggetjes. Het plan voor Langeraarseweg 12 is het wijzigen van het agrarische perceel naar een stuk dorpsuitbreiding met maximaal 16 woningen, aansluitend op Langeraar-Oost. De hoofdontsluiting van Langeraar-Oost kan via dit gebied lopen.

Stedenbouwkundig raamwerk
Het stedenbouwkundig raamwerk geeft  een beeld van hoe we denken dat de wijk eruit moet gaan zien. Dit beeld wordt daarna  vastgelegd en uitgewerkt in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan maakt de vergunningverlening voor woningbouw mogelijk.

Door de flexibele invulling van het raamwerk zijn er kavels en percelen beschikbaar in verschillende prijsklassen en afmetingen. En omdat het een flexibel plan is, kunnen er door particuliere initiatiefnemers of vastgoedontwikkelaars een flexibel aantal woningen worden gebouwd. Het project biedt ook een uitgelezen mogelijkheid voor particuliere initiatieven zoals CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Om te komen tot een samenhangend plan waar binnen de grenzen van de mogelijkheden helder zijn, worden spelregels ontwikkeld. Deze spelregels zijn in het stedenbouwkundig raamwerk te vinden.

Inspraakperiode
Het stedenbouwkundig raamwerk Langeraar-Oost is samen met de plannen voor Landgoed Langeraar en locatie Langeraarseweg 12 in te zien van donderdag 5 september tot en met woensdag 16 oktober 2013. Tijdens deze periode kunt u reageren op de plannen. Op 23 september organiseert de gemeente een informatieavond in de kantine van Altior. De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Vervolgtraject
In november 2013 komt het stedenbouwkundig raamwerk weer terug in het college, eventueel aangepast naar aanleiding van reacties die binnen zijn gekomen tijdens de inspraakperiode. Vervolgens biedt het college het stedenbouwkundig raamwerk aan de gemeenteraad aan voor bespreking en vaststelling.  Daarna wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit medio 2014 afgerond zijn.

 

datum: 
maa, 23/09/2013 - 19:00
decoration decoration
decoration decoration decoration
De Langeraarse Agenda
m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
decoration decoration
decoration decoration decoration
Slideshow over Langeraar

http://foto.langeraarders.nl/#0

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets over Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Tweets van Langeraar

decoration decoration
decoration decoration decoration
Agenda Parola
No upcoming events
decoration decoration